Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır.

Yoğuşma , gaz halinde bulunan bir maddenin çevresine ısı vererek sıvı hale dönüşmesidir. Yoğuşmalı kombilerde ise atık gaz sisteminin önüne eklenen ısı eşanjörü sayesinde gaz bacadan çıkmadan önce gazdaki su buharı ayrıştırılıp enerjiye dönüştürülerek yeniden kullanılır.

Kombide garanti süresi yetkili servisin cihazı devreye alması ile başlar. Yetkili servis tarafından devreye alınmadan kullanılan cihazlar garanti kapsamı dışında kalır.

Kombinin kısa süreli kapatma ihtiyacı duyulduğunda kombinin ve kalorifer tesisatının donmasını önlemek için , elektrik beslemesi ve gaz vanası açık tutulmalıdır. Aksi takdirde donmaya karşı emniyet sistemi devreye girmeyecektir. Kombinin uzun süreli kullanılmayacağı durumlarda ise elektrik beslemesi ve gaz vanası kapatılmalıdır. Kombinin ve kalorifer tesisatının donmasını önlemek için , kombi içerisindeki kullanım suyu , kalorifer hattı ve radyatörlerin içinde bulunan su tamamen boşaltılmalıdır.

İş Ortaklarımız